Termeni și Condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare (denumiți în continuare „Acordul”) înainte de a utiliza serviciile oferite pe această platformă. Platforma upliftshop.ro  este deținută de UPLIFT AIRPORT SERVICES S.R.L. (denumită în continuare „UPLIFT”).

Acest Acord stabilește termenii și condițiile legale pentru utilizarea Website-ului upliftshop.ro precum și toate subdomeniile sale (care împreună formează și sunt denumite colectiv Website-ul) și Serviciile oferite de UPLIFT. Prin utilizarea acestui Website si a Serviciilor oferite în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Website-lui sau contribuind prin oferirea de conținut, informații sau alte materiale și servicii pentru Website, acceptați integral și fără rezerve să respectați prezentul Acord. 

DEFINIȚII:

UPLIFT SHOP – este denumirea comercială a UPLIFT AIRPORT SERVICES S.R.L persoană juridică înființată potrivit legilor din România, având sediul social în București, Str. Teheran nr. 17, Parter, ap. 1, Camera 2, Sector 1, adresa de corespondență și punct de lucru în Calea Bucurestilor nr. 224E-zona Cargo, Otopeni-jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/191/2014, Cod Unic de Înregistrare RO32647456.

Vânzător – UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL.

Cumpărător – persoana fizică/persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un cont pe website- ul www.upliftshop.ro și efectuează o comandă.

Utilizator – orice persoană fizica/juridică înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Produsele listate pe website-ul Vanzatorului.

Produs – orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului, produs ce se găsește pe site identificat vizual prin fotografii, cu titlu exemplificativ.

REZUMATUL SERVICIULUI

Website-ul este creat și administrat de UPLIFT pentru a facilita informarea publicului și distribuția către acesta a Produselor listate pe website.

Caracteristicile produselor comercializate sunt popularizate prin intermediul Website-ului, e-mailului, site-urilor web precum și prin alte mijloace media. UPLIFT oferă informații și acces la diverse tipuri de conținut, inclusiv dar nu limitat la clipuri video, fotografii, imagini, grafică, clipuri audio, comentarii, date, text, software, scripturi, proiecte și alte materiale și informații, precum și mărcile asociate și lucrări protejate prin drepturi de autor (colectiv denumite „Conținut”).

Conținutul acestui Website, este proprietatea UPLIFT, care deține integralitatea drepturilor de proprietate intelectuală asupra creațiilor originale prezentate pe site. În absența unei autorizații scrise din partea UPLIFT în acest sens, reproducerea pe orice suport sau comunicarea publică integrală sau parțială a elementelor acestui site (text, imagini, logo-uri, mărci, etc.) este strict interzisă. Documentele prezentate pe acest site pot fi stocate, copiate sau imprimate numai pentru informarea dumneavoastră personală și utilizate numai cu titlu personal.

ACCEPTAREA TERMENILOR

Serviciul este oferit Utilizatorilor care acceptă toți termenii și condițiile conținute în Acord și alte reguli, politici, și proceduri care pot fi publicate pe Website de UPLIFT, sau la care Website-ul face trimitere. Acest Acord are aplicabilitate pentru toți Utilizatorii serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Website-ului pot fi subiecte ale unor termeni și condiții suplimentare adoptate de UPLIFT făcând corp comun cu acest Acord.

UPLIFT își rezervă dreptul discreționar de a modifica sau înlocui Acordul prin publicarea pe Website a termenilor actualizați. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic Termenii de Utilizare. Utilizând în continuare Serviciul, urmare a publicării oricăror modificări ale Acordului, implică acceptarea respectivelor modificări.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezenți, vă rugăm să părăsiți Website-ul și să nu mai accesați acest site. Orice accesare a Website-ului va fi considerată, de acum încolo, acceptare a prezentului Acord. Acest Acord se aplică pentru fiecare Utilizator al serviciului.

UPLIFT își rezervă dreptul de a schimba, suspenda, ori de a întrerupe serviciul în orice moment și din orice motiv. UPLIFT poate, de asemeni, să impună limite cu privire la servicii sau să restricționeze accesul dvs. la serviciu, în parte sau în totalitate, fără nici o notificare sau răspundere.

Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au capacitate deplină de exercițiu, necesară pentru a încheia un contract. Declarați și garantați că dacă sunteți o persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală în țara dvs., iar în cazul în care sunteți persoană juridică ați îndeplinit toate formalitățile necesare pentru a fi recunoscut de lege în această calitate. UPLIFT își rezervă dreptul de vă solicita o dovadă în acest sens. UPLIFT poate, după cum consideră necesar, refuza să ofere servicii către orice persoană fizică sau entitate juridică și să modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. De asemenea, prin acceptarea Acordului, declarați că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt corecte și adevărate. Aceasta prevedere este nulă în cazul în care accesul la serviciu este interzis prin lege sau dreptul de a accesa serviciul este revocat în acele țări.

REGULI DE CONDUITĂ

Pentru utilizarea serviciului vă angajați să respectați condițiile și regulile de conduită și să nu utilizați serviciul într-un scop interzis prin Acord sau prin lege. Vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a Website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc. Serviciul este valabil doar pentru propria utilizare, pentru utilizarea necomercială (cu excepția celor permise de condițiile stabilite în Acord).

Sunteți de acord să:

 • utilizați serviciul astfel încât să nu perturbați, întrerupeți, să împiedicați funcționarea serviciului, a rețelei;
 • nu veți utiliza serviciul pentru:
  • a colecta informații despre alte persoane, fără acceptul acestora;
  • încărca, publica, sau include prin orice altă metodă conținut de tip viruși software sau orice alt tip de cod corupt, fișiere, programe, care pot deteriora sau diminua funcționarea software sau hardware sau a echipamentelor de telecomunicație;
  • a trimite material de tip spam în sistem, reclame nesolicitate, neautorizate sau material promoțional sau junk mail-uri, spam-uri;

ÎNREGISTRAREA

Conținutul Website-ului poate fi vizualizat și fără a vă înregistra. Însă pentru a comanda produse este necesar să vă înregistrați, selectând un nume de utilizator și o parolă. Informațiile pe care le furnizați trebuie să fie exacte, complete și actualizate, nerespectarea fiind considerată o încălcare a Acordului și poate duce la închiderea imediată a contului. Este interzisă utilizarea unui nume de utilizator, de domeniu sau de proiect care:

 • reprezintă numele unei alte persoane, cu scopul de a lua locul acelei persoane;
 • este subiect a drepturilor altei persoane, fără autorizarea acesteia;
 • este ofensator, vulgar, obscen.

UPLIFT își rezervă dreptul arbitrar de a refuza înregistrarea, de a anula numele de utilizator. Sunteți răspunzător exclusiv pentru activitatea de pe contul dvs., precum și pentru păstrarea confidențialității parolei utilizate pentru Site. Este interzisă utilizarea unui alt cont de utilizator fără permisiunea expresă a acestuia.

În vederea îndeplinirii obligațiilor de către UPLIFT, Utilizatorul trebuie să pună la dispoziția UPLIFT următoarele informații: (i) numele și prenumele Utilizatorului, (ii) adresă de email și telefon, (iii) numele și prenumele persoanei care va primi coletul, (iv) adresa de livrare. În cazul in care Clientul furnizeaza incorect oricare din informațiile solicitate mai sus sau nu receptioneaza coletul din vina sa exclusiva, atunci este raspunzator pentru acoperirea eventualelor costuri generate livrarea coletului sau de rambursul acestuia înapoi catre Vanzator.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se realizează electronic (e-mail).

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul confirmării plății efectuate de către Cumpărător pentru valoarea comenzii menționate mai sus, primită de la Vânzător prin intermediul cosului de cumparaturi.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, nefiind necesar informarea si acordul Cumparatorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale. 

COMANDA

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe Website, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături.
Un produs poate fi comandat în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Cumpărătorul va fi informat cu privire la termenul aproximativ până la livrare.

Adăugarea de produse în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii si achitarea acesteia nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi.

Odată ce Cumpărătorul a finalizat comanda si a achitat contravaloarea acesteia, platforma catering.upliftaviation.ro va emite și transmite pe adresa de email a Cumpărătorului confirmarea comenzii care va cuprinde valoarea produselor achiziționate și costul de livrare cu curierul.

Comanda va fi preluată în vederea onorării de către Vânzător, respectiv va produce efecte, dacă și numai dacă este fermă și asumată de către Cumpărător prin achitarea contravalorii acesteia impreuna cu costurile de livrare/transport.

Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare si livrare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, in caz contrar Cumparatorul raspunde de eventualele costuri suplimentare generate.

Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil /agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a) neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;
b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri , în cazul plătii online;
c) datele furnizate de către Cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

POLITICA DE RETUR

Articolele alimentare nu pot fi returnate, conform legii.
Ordonanța Guvernului 130/2000, Art. 12. Dispozițiile art. 3-4, ale art. 7-10 si ale art. 11:
(1) returnarea produselor nu se aplică în cazul vânzării de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate de către comerciant la domiciliul, reședința sau la locul de munca al consumatorului.

În cazul improbabil în care produsul nu ajunge în stare buna la dvs., următorii pași trebuie urmați:
a) Faceți o fotografie digitala produsului
b) Trimiteți fotografia pe adresa de e-mail comenzionline@upliftaviation.ro, impreuna cu un text care sa descrie in detaliu situatia constatata.

La intrarea în posesie a coletului, clientul trebuie să se asigure că produsele livrate corespund cu comanda făcută.
Perioada de returnare pentru produsele nealimentare este de 15 zile începand cu ziua în care clientul a intrat în posesia produselor comandate.
Dacă clientul dorește să returneze marfa este obligat să informeze UPLIFT de decizia luată, prin e-mail.
Returul produselor se va accepta doar dacă este facut în termenul acordat de 15 zile și doar daca comanda este insoțita de factura primită în momentul achiziționarii produselor.

Suma aferentă comenzii returnate se va restitui in maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii coletului retur în societate, cu conditia ca produsul returnat sa fie in ambalajul original iar produsul sa fie in stare foarte buna si sa nu prezinte urme de uzura.

Clientul va avea obligația să suporte costul returnarii produselor fie parțial, fie integral.
Clientul va fi responsabil pentru orice diminuare a valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

Rambursarea sumei aferente comenzii returnate, se va face într-un cont bancar indicat de catre client,iar în cazul în care nu este posibilă această metodă, vom contacta persoana în cauză pentru a gasi o alta soluție de rambursare.

PUBLICITATE

Prin intermediul Newsletter-ului sunt transmise informații publicitare la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care Cumpărătorul își creează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. De asemenea, Cumpărătorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
a) prin contactarea Vânzătorului în acest sens.
b) prin modificarea setărilor din Contul de client.
c) prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newsletter-ul nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Acord. 

FACTURARE – PLATA

Prețurile produselor afișate în cadrul Website-ului includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

Achitarea contravalorii comenzii se realizeaza online cu cardul si, atunci cand este cazul cu cardul si voucher/cupon.

Pentru o corectă comunicare a facturii care însoțește Comanda, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în Cont.

Datele cardului de plata ale Clientului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către UPLIFT sau de către procesatorul de plăti integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata să presteze servicii de stocare a datelor de card este procesatorul de plati online Banca Transilvania.

se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei
digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

Pentru motive de securitate a tranzacțiilor Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate.

VOUCHERE/CUPOANE ȘI PROMOȚII

UPLIFT poate oferi coduri promoționale prin organizarea unor promoții valabile exclusiv pentru secțiunea menționata în e-mailul de transmitere al codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Codurile promoționale se aplică produselor expres indicate. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii și nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.
Într-o comandă poate fi folosit un singur cod promoțional, având în vedere că pagina de comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel în cadrul condițiilor de desfășurare a promoției. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv din culpa exclusivă a UPLIFT , Cumpărătorul are dreptul de a solicita reactivarea codului promoțional respectiv, exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa comenzionline@upliftaviation.ro , urmând a transmite informațiile solicitate în vederea reactivării codului promoțional. Codul promoțional se reactivează pentru o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

Promoțiile desfășurate pe Website nu se cumulează între ele, aplicându-se reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe Website etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. În cazul existentei unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferita de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat in regulamentul campaniei respective.

UPLIFT stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor pe care le organizează pe Website, acestea fiind publicate exclusiv pe Website. Promoțiile sunt aplicate comenzilor care respecta integral regulile afișate pe Website, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. UPLIFT nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioada de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabila.

Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de UPLIFT , acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare pe Website.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Vouchere/ Cupoane

Voucher reprezintă un cod promoțional, respectiv un cupon electronic promoțional. Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să poată fi acordat. Valoarea fiecărui voucher este specificata pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minima, UPLIFT nu poate comercializa produse cu valoare zero. CLIENTUL va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție.

Voucherele sunt valabile numai daca sunt folosite pe Website Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule. Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe Website sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusa la cunoștința organelor abilitate.

UPLIFT stabilește regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul Website-ului propriu sau pe paginile oficiale din rețele de socializare Facebook.

Comenzile care respectă în totalitate regulile de participare ale concursului cu premii, promoției sau a campaniei vor fi luate in considerare pentru acordarea premiului sau beneficiului aferent. Comenzile care conțin vouchere de discount sau vouchere valorice nu pot fi cumulate cu alte comenzi.

Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională nu se cumulează, aplicând-se un singur discount/comandă.

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeași adresa.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizica (identificat ca și Cumpărător/User).

Fiecare voucher este limitat la o singura utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa in prezentul document, în e-mailul de oferire a voucherului și în contul de UTILIZATOR, sau cum se menționează în fiecare promoție/ofertă în parte. UPLIFT își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabila a Cumpărătorului.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care Cumpărătorul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către Cumpărător nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menționate in mod expres ca fiind eligibile în promoție. Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependența de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totala a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare și alte servicii.
Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comanda plasata in trecut.

În cazul în care o comanda la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată sau respinsa integral, Cumpărătorului i se va returna integral suma plătită iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respecta condițiile ofertei/promoției. [ ] nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate care fac parte dintr- o comanda cu produse multiple. Cumpărătorului i se va restitui suma achitata de acesta pentru produse.

LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. În acest sens, Vânzătorul va semna contracte cu societăți specializate care să asigure livrarea produselor. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrarea produselor numai pe teritoriul României.

TERMENE DE VALABILITATE

Toate produsele comercializate de către UPLIFT beneficiază de termene de valabilitate conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

Proprietatea asupra produselor va fi transferata la predarea coletului către curier și emiterea facturii fiscale și după efectuarea plății de către Cumpărător.

RĂSPUNDERE

Prin crearea și utilizarea contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user si parola) și pentru gestionarea accesării contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul contului său.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată, existentă la data creării contului.

Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Website-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către UPLIFT, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea check box-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentele Termeni și Condiții sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între UPLIFT și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.